Pedagogika

V našom laboratóriu sa projekty riešia v rámci semestrálnych projektov, ktoré pokračujú až do diplomových prác. Výsledky mnohých z nich sú navyše prezentované na rôznych konferenciách, alebo vedeckých publikáciách.

Doktorandské štúdium 

  • Portál PHD
  • Dizertačné práce
  • Nové témy
    • Riešenie niektorých problémov sledovanie objektov prostredníctvom mobilných sieťových zariadení
    • Sofistikované metódy riadenia preťaženia internetu
    • Modely detekcie anomálií a neštandardných situácií v informačných a komunikačných systémoch


Partneri