NETWORK@lab


Vedúci skupiny:
   doc. Ing. František Jakab,PhD.
Manažér skupiny:
   Ing. Peter Feciľak, PhD.
 
Oblasť záujmu:
• Efektívna komunikácia v počítačových sieťach: optimalizácia a vizualizácia sieťovej prevádzky a  sieťových topológií, monitorovanie a riadenie počítačových sietí, automatizované riadenie sieťových komponentov, 
• Virtualizačné prostriedky v prostredí centralizovaných a distribuovaných systémov, bezpečnostné aspekty sieťovej prevádzky, hlasové komunikácie v Iternete, Internetové komunitné štruktúry a ich prevádzka
 
Členovia výskumnej skupiny (2013/2014):
   Ing. Katarina Klainová, PhD.,  Ing. Jozef Janitor, PhD. (ÚVT)
   Ing. Iván Klimek, PhD., Ing. Marek Novák, PhD.: (TECHNICOM)
Študenti PhD.:
   Ing. Adrián Pekár  3. Ročník, vedúci projektu MONICA
   Ing. Martin Grekšo 1. Ročník
   Ing. Ondrej Kainz   1. Ročník,
   Ing. Michal Kovalčík
   Ing. Milan Krendželák 1. Ročník, exter. (GOOGLE)
Študenti (LPS):
   Bc. Martin Kriška (5. ročník),
   Bc. Attila Sovák (5. ročník)
 
Projektové aktivity: 
1.iPortal as ASC supporting tool (2013), Vývoj komunitného prostredia novej generácie (Zadavateľ: Cisco Systems), Zod. Riešiteľ: P. Feciľak. 
2.Kompetenčne centrum znalostnych technologii pre inovacie produkčnych systemov v priemysle a Službach (2011-2014): Výskum a vývoj znalostných technológií pre inovácie služieb: Podpora pre inteligentné služby v oblasti manažmentu rozsiahlych informačných systémov (spolupráca s T-Systems Slovakia)
3.Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií (2013-2015): Budovanie Inovačno-inkubačného laboratórneho centra aplikovaného výskumu v oblasti cloudových technológií, aplikácií a služieb: Aplikovaný výskum v oblasti poskytovania cloud riešení, inteligentných rozhraní pokročilych konvertorov dramatizovaného textu a ochrany doručovaného obsahu
 
Interné projektové aktivity:
1. MONICA
2. NETWORKING ACADEMY – PCW (iPortal): Komunitné riešenie novej generácie
 
Riešené dizertačné práce:
Ing. Adrián Pekár: Modelovanie a návrh systémov pre monitorovanie sieťovej prevádzky
Ing. Martin Grekšo: Vizualizácia sieťovej prevádzky
Ing. Michal Kovalčík: Metódy a prostriedky vizualizácie dát v inteligentnej domacnosti
Ing. Milan Krendželák: Adaptívne rozhrania Internetových aplikácií nových generácií
 
Riešené diplomové práce:
Bc. Samuel Tremko: Adaptívny export informácií o IP tokoch
Bc. Marek Marcin: Vyhodnocovanie prevádzkových parametrov počítačových sietí
Bc. Michal Malatín: Záložný-podporný systém nástroja SLAmeter
Bc. Ján Juhár: Webová aplikácia nástroja SLAmeter
Bc. Tomáš Soroka: Anonymizázia informácií v prostredí nástroja SLAmeter
Bc. Martin Kriška: Dynamické smerovanie IP prevádzky na základe QoS parametrov siete
 
Riešené bakalárske práce:
Jozef Stoličný: Monitorovanie prevádzky mobilných sietí
Peter Tričák: Sprostredkovateľské procesy komponentu IPFIX Mediátor
 
Slovenčina

Partneri